Kvissel Borgerforening

Medlemskab

Støt op om Borgerforeningens arbejde
Når du bliver medlem for 2018 vil du modtage et medlemskort.
Som medlem vil du opnå ekstra fordele ved nogle af vores arrangementer – du skal blot huske at medbringe dit medlemskort.

Der kan indbetales på konto

Reg.nr.: 9006 Kontonr.: 1395736112
elller kontant til formanden.

Kontingentet udgør 80 kr. for enlige. 130 kr. for par

Hvad bliver pengene brugt til?

  1. Årets arrangementer
  2. Forsikring og vedligeholdelse af legepladsen
  3. Vedligeholdelse af bøgelunden (skoven ved Fritidshuset)
  4. Informationstavler
  5. Leje af div. bygninger
  6. Information

Tak for din støtte!

Bestyrelse

Bestyrelse Kvissel Borgerforening 2018

Funktion

Navn

Adresse

Telefon

Email

Formand

Christian Ottesen

Amagervej 1, Kvissel. 9900 Frederikshavn

41914954

hr-ottesen@hotmail.com

Næstformand

Marianne Hansen-Vestkær

Kvisselvej 107 9900 Frederikshavn

28613143

Marianne.Hansen-Vestkaer@skolekom.dk

Sekretær

Jens Jürgen Bach

Vestermarksvej 33 9900 Frederikshavn

40217053

 jensbach33@gmail.com

Kasserer

Lone Graversen

Amagervej 19 9900 Frederikshavn

41424847  rtoftdk@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem

Orla Nygård

Kvisselvej 98 9900 Frederikshavn

28609245

Informationskoordinator

Karen Ottesen 

 Amagervej 1, Kvissel. 9900 Frederikshavn

27299958  teamhansen@hotmail.com

Vedtægter

Vedtægter Kvissel Borgerforening

Regnskab

Årsregnskab 2017 1/2

Årsregnskab 2017 2/2