Kvissel Borgerforening

Medlemskab

Støt op om Borgerforeningens arbejde
Når du bliver medlem for 2018 vil du modtage et medlemskort.
Som medlem vil du opnå ekstra fordele ved nogle af vores arrangementer – du skal blot huske at medbringe dit medlemskort.

Der kan indbetales på konto

Reg.nr.: 9006 Kontonr.: 1395736112
elller kontant til formanden.

Kontingentet udgør 80 kr. for enlige. 130 kr. for par

Hvad bliver pengene brugt til?

  1. Årets arrangementer
  2. Forsikring og vedligeholdelse af legepladsen
  3. Vedligeholdelse af bøgelunden (skoven ved Fritidshuset)
  4. Informationstavler
  5. Leje af div. bygninger
  6. Information

Tak for din støtte!

Bestyrelse

Bestyrelse Kvissel Borgerforening 2018

Funktion

Navn

Adresse

Telefon

Email

Formand

Diana Rysholt Frydkjær Christiansen

Tolnevej 6, Kvissel
9900 Frederikshavn

21730931

dianarfc@hotmail.dk

Udtrådt
Bestyrelsesmedlem Peter Bay Nielsen Concordiavej 21, Kvissel
9900 Frederikshavn
22153288 peterbaynielsen@gmail.com
Bestyrelsesmedlem Orla Nygård Kvisselvej 98, Kvissel
9900 Frederikshavn
28609245
Udtrådt

Kasserer udenfor bestyrelsen: Lone Graversen. Amagervej 19, Kvissel. 9900 Frederikshavn. Telefon: 41424847 E-mail: rtoftdk@gmail.com
Vedtægter Kvissel Borgerforening

Regnskab

Årsregnskab 2017 1/2

Årsregnskab 2017 2/2

Referater

Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 15. august 2018

Referat af bestyrelsesmøde d. 20. august 2018

Referat af bestyrelsesmøde d. 19. september 2018