Kvissel Borgerforening

Medlemskab

Støt op om Borgerforeningens arbejde

Som medlem vil du opnå ekstra fordele ved nogle af vores arrangementer.

Som medlem får du 10% rabat på leje af Kvissel Fritidshus.

Der kan indbetales på konto

Reg.nr.: 9006 Kontonr.: 1395736112
eller kontant til formanden.

Kontingentet udgør 80 kr. for enlige. 130 kr. for par

Hvad bliver pengene brugt til?

  1. Årets arrangementer

 

  1. Forsikring og vedligeholdelse af legepladsen

 

  1. Vedligeholdelse af bøgelunden (skoven ved Fritidshuset)

 

  1. Informationstavler

 

  1. Leje af div. bygninger

 

Tak for din støtte!

Bestyrelse

Bestyrelse Kvissel Borgerforening 2019

Funktion

Navn

Adresse

Telefon

Email

Formand

Louise Urban Andersen

Kontakt: Lasse V Tyron

 

 

Kasserer/sekretær Lone Graversen Amagervej 19, Kvissel
9900 Frederikshavn
41424847 rtoftdk@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem Leo Bisgaard Vinther

Ravnshøjvej 9, Kvissel
9900 Frederikshavn

98 48 46 44 leo.vinther@kvissel.dk

Bestyrelsesmedlem

Fungerende formand

Lasse Vinther Tyron Ravnshøjvej 11a, Kvissel
9900 Frederikshavn
24250156 lasse@nisbethtyron.info
Bestyrelsesmedlem Orla Nygård Kvisselvej 98, Kvissel
9900 Frederikshavn
28609245  
         

 

Suppleanter: Per Møller og Ole Guldsmed-Thomsen


Vedtægter Kvissel Borgerforening

Regnskab

Årsregnskab 2018 1/2

Årsregnskab 2018 2/2

———————————

Årsregnskab 2017 1/2

Årsregnskab 2017 2/2

 

Referater

Referater kan læses her: REFERATER