Kvissels Venner

“Kvissels Venner” er en støtteforening, der arbejder på at sikre den økonomiske baggrund for driften af Stationen og Fritidshuset
Begge huse er aktiver for vort samfund og nødvendige for det alsidige kultur- og foreningsliv i Kvissel.
Kvissels Venner kommunikerer med kommunen og formidler tilskud videre til det lokale arbejde, som finder sted ud fra de to huse.
I den sammenhæng samarbejder vi med ethvert initiativ, der bruger Station og Fritidshus, – i første række Kvissel Borgerforening, der har en vital betydning for den lokale aktivitet.
Kvissels Venner inviterer desuden til tværgående arrangementer, som f.eks. påskeudstillingen. Vi har desuden arrangeret musikalske matinéer med meget god tilslutning.
Vi opfordrer til, at I, der bor i Kvissel, fortsat støtter op om foreningen. Det er den enkleste måde at bidrage til de gode lokale aktiviteter i de to huse.

Medlemskab

Støtteforeningen “Kvissels Venner” har til formål at yde praktisk og økonomisk støtte til udvikling, drift og brug af Kvissel Fritidshus og Kvissel Station.
Kontingentet er beskedent – men ”mange bække små … ”
Der kan indbetales på konto

Reg.nr.: 8091 Kontonr.: 1020230 i Nordjyske Bank

elller kontant til et bestyrelsesmedlem.

På generalforsamlingen 24.03.2015 blev det besluttet at ændre kontingentreglerne med virkning fra 01.01.2015, (indeværende år).
Kontingentet nu er personligt.
Det betyder, at hver person i en husstand er selvstændigt medlem af foreningen, og der udstedes medlemskort til hvert medlem.

Kontingentet udgør 25,- kr. pr. person.

Deltagelse i foreningens arrangementer forudsætter medlemskab.
Hvis man ikke på forhånd har tegnet medlemskab, bliver kontingentet opkrævet ved det første arrangement, man deltager i hvert år.

Virksomheder og andre er naturligvis meget velkomne til at støtte foreningen yderligere, – gerne via ovennævnte konto i Nordjyske Bank.

Bestyrelse

Bestyrelse Kvissels Venner

Funktion

Navn

Adresse

Formand

C.C. Jessen

Tolnevej 9900 Frederikshavn

Næstformand

Rodney Wilkins

Rolighedsvej 4 9900 Frederikshavn

Sekretær

Svend Brassøe

Tolnevej 18 9900 Frederikshavn

Kasserer

Mogens Ørsted