Landsbyplan

Introduktion

I sensommeren 2014 satte Distriktsudvalget et pilotprojekt med landsbyplaner i gang for landsbyerne i Frederikshavn Kommune.
En gruppe af Kvissels borgere gik sammen om at skrive en ansøgning om deltagelse i pilotprojektet, det endte med, at Kvissel var en af de heldige landsbyer, som blev udvalgt til at deltage.
Borgerne og initiativtagerne håber, at der kommer fokus på, hvad der egentlig sker i Kvissel, og at man sammen kan sætte den ønskede proces i gang for Kvissels fremtid.

Drømmen for Kvissel knytter sig til den attraktive natur i området og samværet i landsbyen.

Landsbyplanen har fokus på følgende områder:

  • Tilgængelighed
  • Varierede boformer
  • Fællesskab og rummelighed
  • Æstetik

Ud fra den drøm er flere projekter planlagt som skal sikre at Kvissel kommer i mål med landsbyplanen.
Planen kan læses på Frederikshavns Kommunens hjemmeside: Landsbyplan Kvissel (nyt vindue).

Der er masser af emner i planen og vi skal forsøge at komme i gang med nogle af ideerne.
Projekterne er opdelt i forskellige kategorierne med flere delprojekter under hver kategori.
Alle projekt- og frivilliggrupper refererer til Borgerforeningen, der sørger for midler – evt ansøger om midler til gennemførelsen.

Mål og arbejdsgrupper for 2015 – 2016

I 2015 er det mening at vi starter med følgende kategorier

Kategori

FÆLLES BYRUM

Projektitel

SMUK LANDSBY

Delprojekter

Byporte

Infoskilte og byvåben

Tovholder

Jørgen Andersen

Fuldførte projekter

Kategori

SERVICETILBUD

Projektitel

HJEMMESIDE Kvissel.info

Delprojekter

Hjemmeside om Kvissel

Tovholder

Erik Menkhorst

Louise Urban Andersen