Kvissel Borgerforening

Medlemskab

Støt op om Borgerforeningens arbejde

Som medlem får du 10% rabat på leje af Kvissel Fritidshus.

Der kan indbetales på konto

Reg.nr.: 9006 Kontonr.: 1395736112
eller kontant til formanden.

Kontingentet udgør 90 kr. for enlige. 150 kr. for par

Hvad bliver pengene blandt andet brugt til?

  1. Årets arrangementer

 

  1. Forsikring og vedligeholdelse af legepladsen

 

  1. Vedligeholdelse af Bøgelunden (skoven ved Fritidshuset)

 

  1. Informationstavler

 

Tak for din støtte!

Bestyrelse

Bestyrelse Kvissel Borgerforening 2022

Funktion

Navn

Adresse

Telefon

Email

Formand

Lajla Birgitte Honoré Bergen Villumsen

Søndermarksvej 9 Kvissel
9900 Frederikshavn

20461394

sanlaj@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem Lone Graversen Amagervej 19, Kvissel
9900 Frederikshavn
41424847 rtoftdk@hotmail.com
Sekretær Anne-Katrine Skamris

Mejlingvej 32 Kvissel
9900 Frederikshavn

30571353 anne-katrine.skamris@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem

Lasse Vinther Tyron Ravnshøjvej 11a, Kvissel
9900 Frederikshavn
24250156 lasse@kvissel-andelsmejeri.dk
Bestyrelsesmedlem Orla Nygård Kvisselvej 96, Kvissel
9900 Frederikshavn
28609245  
Kasserer udenfor bestyrelse Svend Erik Pedersen Emilievej 24
9900 Frederikshavn
  s.e.pedersen@privat.dk

 


Vedtægter Kvissel Borgerforening: VEDTÆGTER

Regnskaber

Regnskaber kan ses her: REGNSKABER

Referater

Referater kan læses her: REFERATER