Distriksudvalget

Distriktsudvalget består af 3 byrådsmedlemmer samt en repræsentant for hvert af de 26 lokalområder i Frederikshavn kommune.

Distriktsudvalgets formål er, at:

  • Være bindeled mellem oplandsbyer, landsbyer, landdistrikter og byråd samt at skabe dialog og tværgående samarbejde om kommunens distriktspolitik.
  • Skabe forudsætninger for udvikling, aktiviteter og bevaring i kommunens oplandsbyer, landsbyer og landdistrikter.
  • Arbejde for at fremme samarbejdet mellem kommunens områder uden for de tre største bysamfund.

Distriktsudvalget har hvert år en pose penge, som medlemmerne hjælper Økonomiudvalget med at få fordelt til projekter i landdistrikterne.

Projekterne bliver til på bagrund af lokale ildsjæle og deres ansøgninger/projekter.
Ansøgningerne bliver behandlet på landdistriktsmøderne, hvor der bliver taget stilling til om de opfylder forudsætningerne for økonomisk støtte.

Referater

Referater kan læses her (nyt vindue)

Gennemførte projekterne

I Kvissel kan bla.nævnes Stationen som har været igennem en gennemgribende renovering med økonomisk støtte fra distriktsudvalget, og ikke mindst vores fine legeplads som ligeledes er opført med økonomisk støtte fra udvalget.

Repræsentant Kvissel

Distriktsudvalgsmedlemmet for Kvissel er i indeværende periode Jens Bach
Man bliver valgt for fire år af gangen, og følger således valgperioden i byrådet.