Hjertestarteren

Her finder du hjertestarteren
Formændene for Kvissel Borgerforening og Kvissel Station ansøgte i 2016 Trygfonden, om at få en hjertestarter sat op i Kvissel.

Ansøgningen resulterede i at Kvissel nu har en hjertestarter, der er fast placeret på lægehuset – Mejlingvej 3, Kvissel.

Hvem kan hjælpe?
Udover at donere hjertestarteren afholdte Trygfonden et kursus, hvor fem lokale borgere blev uddannet i livreddende førstehjælp, og i hvordan man bruger hjertestarteren. Der vil efterfølgende afholdes nye kurser, så det sikres at den nødvendige viden genopfriskes.

Brug for hjælp- hvad gør du?
Hvis du oplever en person som har brug for livreddende førstehjælp skal du ringe 112 !

Alarmcentralen vil herefter kontakte en af de borgere der er tilknyttet hjertestart-hjælper teamet. Borgeren der bliver kontaktet, medbringer hjertestarteren og kommer hurtigt ud til personen der har brug for hjælp. Der gives herefter genoplivende førstehjælp indtil ambulancen kommer frem og overtager/yder den nødvendige hjælp.