Landsbyplan

Introduktion

I sensommeren 2014 satte Distriktsudvalget et pilotprojekt med landsbyplaner i gang for landsbyerne i Frederikshavn Kommune.
En gruppe af Kvissels borgere gik sammen om at skrive en ansøgning om deltagelse i pilotprojektet, det endte med, at Kvissel var en af de heldige landsbyer, som blev udvalgt til at deltage.
Borgerne og initiativtagerne håber, at der kommer fokus på, hvad der egentlig sker i Kvissel, og at man sammen kan sætte den ønskede proces i gang for Kvissels fremtid.

Drømmen for Kvissel knytter sig til den attraktive natur i området og samværet i landsbyen.

Landsbyplanen har fokus på følgende områder:

  • Tilgængelighed
  • Varierede boformer
  • Fællesskab og rummelighed
  • Æstetik

Ud fra den drøm er flere projekter planlagt som skal sikre at Kvissel kommer i mål med landsbyplanen.
Planen kan læses på Frederikshavns Kommunens hjemmeside: Landsbyplan Kvissel (nyt vindue).

Der er masser af emner i planen og vi skal forsøge at komme i gang med nogle af ideerne.
Projekterne er opdelt i forskellige kategorierne med flere delprojekter under hver kategori.
Alle projekt- og frivilliggrupper refererer til Borgerforeningen, der sørger for midler – evt ansøger om midler til gennemførelsen.

Fuldførte projekter

Fuldført i 2015 – 2017.

Kategori

FÆLLES BYRUM

Projektitel

SMUK LANDSBY

Delprojekter

Byporte

Infoskilte og byvåben

Tovholder

Jørgen Andersen

Kategori

SERVICETILBUD

Projektitel

HJEMMESIDE Kvissel.info

Delprojekter

Hjemmeside om Kvissel

Tovholder

Erik Menkhorst

Louise Urban Andersen