Kvissels Venner

“Kvissels Venner” ophører.

Generalforsamlingen 30.marts 2022 blev den sidste i “Støtteforeningen Kvissels Venner”.
Formanden C.C. Jessen måtte efter sin beretning konstatere, at der ikke længere var tilslutning til at fortsætte foreningens virke, hvorfor den nedlægges i henhold til vedtægterne. Sekretæren Svend Brassøe kunne meddele, at ifølge disse deles foreningens midler derefter mellem Kvissel station og Kvissel fritidshus, som nu i mere end 12 år har modtaget støtte, hvilket har været formålet.
Midlerne er fremkommet gennem kontingenter, offentlige tilskud samt afholdelse af arrangementer, i første række musikmatinéer og kunstudstillinger i påsken. Kassereren Mogens Ørsted fremlagde regnskabet, hvoraf det fremgår at foreningen desuden har støttet “Kvissel pedellerne”, Modeljernbanen og et enkelt filmarrangement samt ydet en del huslejetilskud til foreninger. De samlede donationer har udgjort 115.900 kr.
Formanden takker alle bidragydere og ansvarlige gennem årene og udtrykker håb om, at de gode formål fortsat kan tilgodeses til gavn for bylivet og de to selvejende institutioner, Fritidshuset og Kvissel station.