Egnsarkivet for Aasted Sogn

Egnsarkivet for Aasted Sogn har nu i 30 år arbejdet med at indsamle, registrere og bevare historisk materiale om og fra Aasted Sogn.

I arkivet ligger mange hundrede dokumenter, protokoller, skøder kort m.v., som fortæller om livet i Åsted Sogn.
Der findes over 2500 billeder af personer, steder og begivenheder i sognet, ligesom arkivet har en stor udklipssamling fra aviser m.v.
Også slægtsforskere kan få glæde af arkivet, idet der findes folketællinger fra Åsted – Skærum sogn helt tilbage fra 1787.
Skifteprotokoller, gamle brandforsikringer fra 1804 -1841 ligesom Herredstingbogen fra 1627 -1817 kan studeres.

For at kunne fastholde og udbygge denne vigtige opgave med at bevare materiale om sognets historie er det vigtigt, at Egnsarkivet har opbakning i sognet.
Dette kan ske ved at man har øje for små og store ting, som har eller kan få betydning for eftertiden, og så give arkivet kendskab hertil.
Det betyder ikke, at det nødvendigvis skal være ”gamle” oplysninger – det bliver de helt af sig selv med tiden! En nærliggende mulighed er selvfølgelig også at støtte sagen ved at blive medlem.
Foreningen har i dag 133 medlemmer.

Besøg arkivet

Egnsarkivet findes på Mejerivej 4, Ravnshøj. Der er åbent hver torsdag eftermiddag fra kl. 14.30 til kl. 16.30.
Arkivet er lukket i juni, juli og august samt i skolens øvrige ferier.

Arkiv Online

Bestyrelsen vil fremover lægge stor vægt på formidlingsopgaven. Vi tror, at viden om og kendskab til de oplysninger, som findes i arkivet vil styrke interessen for arbejdet og derved også øge mulighederne for at udvide arkivets indhold.

En naturlig følge heraf er at indgå i det fælles registreringssystem (Arkibas), således at arkivalierne bliver tilgængelige for alle via internettet.
Arkivet
er nu tilsluttet dette system og er i gang ned at registrere de mange billeder.

Se mere på www.arkiv.dk (nyt vindue).

Bestyrelse

Bestyrelse Egnsarkivet for Aasted Sogn

Funktion

Navn

Adresse

Telefon

Formand

Næstformand

Sekretær

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem